financiele training voor werknemers

Wij zijn er om problemen te voorkomen.
Dat is beter dan genezen.

Vorig jaar zijn opnieuw minder mensen toegelaten tot de schuldsanering. De eisen voor toelating zijn opgeschroefd, waardoor minder aanvragen worden toegekend. Helaas blijkt ook dat juist veel méér mensen in financiële problemen zitten dan voorheen.

Als jij als werkgever deze twee gegevens combineert weet je genoeg. Het gaat echt niet alleen om bijstandsgerechtigden of werklozen: het gaat ook heel vaak om mensen met een baan. Het gaat dus ook over werknemers met financiële problemen die bij jou in dienst zijn.

Hoe herken je werknemers met financiële problemen?

Een medewerker die vooruitbetaling van het vakantiegeld wil

Een verzoek tot loonbeslag

Afwijkend hoog ziekteverzuim

Fysiek wel, maar geestelijk niet aanwezig zijn

Diefstal

Onderling geld willen lenen

Kleine (en soms zelfs grote) ongelukken

Financiële problemen ontstaan niet van de een op andere dag. Het duurt dan ook vaak even voordat je doorhebt dat je serieus probleem in je bedrijf hebt rondlopen. Er zijn maar weinig werknemers die spontaan naar je toelopen en vertellen hoe de vork in de steel zit. 

Daarom wijzen wij je op de signalen die een medewerker allemaal af kan geven als er sprake is van financiële problemen. 

Wist je trouwens dat schuldproblemen het bedrijfsleven (voorzichtig geschat) ongeveer 1 miljard euro per jaar kosten? En wist je dat in dat bedrag nog geen cent zit die een stap is om die problemen ook daadwerkelijk op te lossen?

Wij vinden dit onacceptabel en daarom hebben we gewerkt aan een oplossing!

Wist je dat ongeveer 6 van de 10 werkgevers te maken krijgt met werknemers met financiële problemen? Helaas blijkt uit de praktijk dat werkgevers pas op het laatste moment echt zicht krijgen op het probleem. En dan te bedenken dat volgens het NIBUD een een werknemer met financiële problemen al snel €13.000 per jaar kost voor een werkgever. Gelukkig wil zo’n 80 procent van de werkgevers werknemers met geldproblemen graag verder helpen.

Oorzaken van geldproblemen zijn er genoeg: plotselinge veranderingen in iemands leven (echtscheiding, baanverlies van partner, ziekte of overlijden). Deze gebeurtenissen vormen een fikse bron voor stress, concentratieverlies, een (tijdelijk) lagere intelligentie en zelfs verzuim op het werk. Dat zijn dus momenten waarop jij als werkgever extra alert moet zijn.

Het is van belang dat je werkt aan een cultuur waarin praten over geld op de werkvloer laagdrempelig is. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je werknemers bij je/via jou terecht kunnen met allerhande vragen over financiën, bijvoorbeeld over hun persoonlijke financiële situatie of eventueel zelfs belastingaangifte. Dat verkleint de kans dat werknemers pas laat bij je aankloppen om hun financiële problemen te melden.

Financiële training met rendement!

Een Break voor rendement!

BudgetBreak biedt oplossingen (op maat) voor jouw bedrijf.  We zijn je partner als het gaat om het bouwen van een duurzame oplossing voor werknemers met schulden.

Dat verlaagt direct jouw kosten en geeft je medewerker weer grip op zijn geld en leven. Uit ervaring weten we dat dit ook een boost geeft aan de motivatie en de productiviteit! 

Wij werken aan verandering van het gedrag. Daarvoor kijken we onder de motorkap van je werknemer. 

Wij willen weten hoe iemand denkt op financieel gebied. Hoe komt iemand tot bepaalde aankopen? Welke waarde heeft geld? En natuurlijk duiken we in het huishoudboekje.

Zo voorkomen we serieuze, jarenlange financiële en psychologische schade. En dat is ook goed voor jouw bedrijf!

Kosten verlagen

Natuurlijk helpen wij de deelnemers ook (in praktische zin) met slimme oplossingen om meer balans in het persoonlijke huishoudboekje te krijgen. Die kunnen wij aanbieden via informatiebijeenkomsten aan al uw medewerkers of in een 1-op-1 situatie.

Duurzaam resultaat voor ondernemers

De economie trekt aan en de arbeidsmarkt wordt weer krapper wordt. Goed en vakbekwaam personeel wordt steeds moeilijker te vinden. De aandacht van het bedrijfsleven zal veel meer verschuiven naar behoud van personeel.

Daar sluiten wij helemaal op aan. Een duurzame oplossing die werknemers waarderen en die jou veel kosten besparen!

Ombudsman Reinier van Zutphen gaf onlangs een alarmsignaal af: 

      “De schuldhulpverlening van gemeenten is nog niet op orde!” Hij ziet dat nog steeds te veel mensen voortijdig uitvallen in het toegangsproces. Het is zorgelijk dat bijna de helft van de gemeenten geen exacte cijfers kan verstrekken over de omvang van de schuldproblematiek. Als iemand zich meldt, dan moet je als gemeente weten dat er iets aan de hand is, want schulden komen nooit alleen. Een gemeente moet zorgen voor zijn inwoners, dus: aan de slag! Het lijkt wel of we niet geloven dat het zo is. We hebben ons niet genoeg gerealiseerd wat het betekent om in de schulden te zitten. Het verplaatsen van wat het betekent als iemand problemen heeft, dat lukt ons maar heel moeilijk. We zitten te veel in onze eigen wereld, in plaats van in die van mensen die problemen hebben.”

Wil je kennis maken met BudgetBreak?
Wij stellen onszelf graag voor in een persoonlijk gesprek.
Dan kunnen wij onze werkwijze uitleggen
en duidelijk maken waar wij voor staan.