Moeiteloos grip krijgen op je financiën en het maximale uit je geld halen, dat is waar BudgetBreak jou bij helpt. We willen zo relevant mogelijk zijn en om dit te bereiken laten we onze website, communicatie en oplossingen zoveel mogelijk aansluiten op jouw situatie.

Hiervoor hebben we meer nodig dan alleen onze goede service en slimme technologie. BudgetBreak verwerkt en bewaart daarom jouw persoonlijke gegevens. Daarbij is de veiligheid van jouw gegevens voor ons het allerbelangrijkste.

Hoe beter we jou kennen, hoe beter we jou kunnen helpen. Als je hen mailt of belt met een vraag, willen wij je natuurlijk zo snel mogelijk kunnen helpen. Daarom kunnen we inzien of jij klant bent en welke diensten je dan bij ons hebt. Jouw interacties met ons slaan we ook op om jou de volgende keer nog beter en sneller te kunnen helpen.

Welke gegevens hebben we van je?

Dat hangt ervan af of je klant bent of niet. Van onze klanten hebben we basisgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast bewaren we soms ook financiële gegevens van onze klanten, maar dat is ook precies waarom je onze hulp inroept.

Van zowel klanten als niet-klanten gebruiken we ook anonieme gegevens zoals cookies, pixels en bepaalde versleutelde data. Dat kan alleen wanneer jij daarvoor in je browser toestemming geeft. Wij slaan deze gegevens niet op, maar we gebruiken ze om onze website voor jou zo relevant en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Hoe komen we aan jouw gegevens?

Als jij klant bij ons wordt, vragen we je om een aantal gegevens en documenten die deze gegevens bevestigen. Deze overhandig je dus zelf aan ons. Deze gegevens slaan we vervolgens op in onze beveiligde systemen. Ook beschikken wij over gegevens die jij hebt ingevuld op onze website, bijvoorbeeld bij het downloaden van een e-book. Informatie over je surfgedrag op onze website gebruiken we wanneer jij cookies hebt aanstaan.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn?

Het is voor ons prioriteit nummer één dat jouw gegevens bij ons veilig zijn. We doen er daarom alles aan om ze bijzonder goed te beveiligen tegen diefstal, verlies of onwettelijk gebruik. Wij houden ons natuurlijk aan alle regels op gebied van privacy, maar we gaan net een stapje verder. Zo monitoren we nauwkeurig onze systemen en hebben we met streng beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Jouw gegevens zitten als het ware achter slot en grendel.

Met wie delen we jouw gegevens?

BudgetBreak deelt jouw gegevens alleen als het onze dienstverlening verbetert. Bijvoorbeeld met een hulpverlener van de gemeente. Dat doen we natuurlijk pas na jouw uitdrukkelijke toestemming. BudgetBreak verkoopt jouw gegevens al helemaal niet aan andere partijen. We delen jouw gegevens natuurlijk wel met jou, als jij ze in wilt zien.

Wat zijn jouw rechten en wat kun jij doen?

Jij kunt bij ons altijd je gegevens inzien en waar mogelijk laten aanpassen of verwijderen. In jouw persoonlijke omgeving vind je een al een deel van deze gegevens. Om al jouw gegevens in te zien kun je ons per e-mail een verzoek sturen. Wij doen er dan alles aan om je zo snel mogelijk te helpen, maar in ieder geval ontvang je binnen 30 dagen onze reactie.

1. Het privacy statement van BudgetBreak

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens BudgetBreak van je verwerkt en waarom. De indeling is als volgt:

 1. Inleiding
 2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
 3. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
 4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.
 5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de BudgetBreak website en app

5.1.1 Om jou onze websites en app functionaliteiten aan te kunnen bieden

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met BudgetBreak

5.2.1 Om je aanvraag te beoordelen of de dienst af te sluiten en uit te voeren

5.2.2 Om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en incasso’s te verwerken

5.2.3 Jouw Persoonlijke omgeving (indien gereed)

5.3 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

5.3.1 Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

5.3.2 Het opnemen van telefoongesprekken en chatgesprekken

5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

5.4.1 BudgetBreak kan je met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen

5.5 Communicatie via social media

5.5.1 Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden

5.5.2 Acties via social media

5.5.3 Online conversaties over BudgetBreak

5.6 Jouw keuze: Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

5.7 Trendanalyse

5.8 Het raadplegen van gegevens in registers

5.9 Specifieke informatie over Financiële Tips bij het Coaching Plan

5.9.1 BudgetBreak kan je met Financiële Tips benaderen

 1. Verstrekking van jouw gegevens aan derden
 2. Beveiliging en fraudebestrijding
 3. Bewaartermijnen
 4. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bewaar tegen verwerking

10.1 Contactgegevens

 

BudgetBreak respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bij nieuwe verwerkingen of bij belangrijke aanpassingen in de verwerkingen zullen we de effecten hiervan voor de bescherming van jouw gegevens beoordelen, waarbij we de risico’s voor jouw rechten en vrijheden meewegen. Bovendien verwerken we jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en (al zijn we geen financiële instelling) de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de AVG verder uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Lees hierover meer op www.verbondvanverzekeraars.nl en www.nvb.nl.

Het privacy statement van BudgetBreak kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website. We raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in ons verwerkingsregister. De functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen BudgetBreak in overeenstemming is met de wet.

 

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die BudgetBreak verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar website, apps of andere diensten. Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. Wij geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacy statement aan.

 

3. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De dienstverlening die BudgetBreak aanbiedt bestaat uit twee juridische entiteiten: het platform BudgetBreak zelf aan de andre kant. BudgetBreak is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij in het kader van de bedrijfsuitoefening verkrijgt. Beide entiteiten kunnen ook gezamenlijk verantwoordelijke zijn. De beide entiteiten worden hierna aangeduid met: ‘BudgetBreak’.

Andere verantwoordelijken:

Als BudgetBreak optreedt als bemiddelaar voor hypotheken, verzekeringen, mobiele abonnementen of andere producten, dan zijn de hypotheekverstrekker, verzekeraar, etc zelf een verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Je kan bij hen dan informatie verkrijgen over de gegevensverwerking die zij verrichten.

 

4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens BudgetBreak in het kader van de bedrijfsactiviteiten van je verwerkt en voor welke doeleinden BudgetBreak dat doet. Ook leggen we in dit privacy statement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Wettelijke grondslag Doelstelling
Uitvoeren van de overeenkomst – Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
Wettelijke verplichting – Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang – Voor het leveren van online diensten
– Relatiemanagement & contact
– Product- en dienstenontwikkeling en verbetering
– Marketing
– Veiligheid en beveiliging
– Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen
– Statistische en wetenschappelijke doeleinden
Toestemming – Voor sommige diensten meld je je apart aan. In dat geval is soms ook apart je expliciete toestemming nodig voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de website en de apps van BudgetBreak

Wanneer je de BudgetBreak website bezoekt of een BudgetBreak app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van jou om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • 1.1 Om jou onze websites en app functionaliteiten aan te kunnen bieden

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verwerken wij jouw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van je apparaat, bezochte web- of app-pagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met BudgetBreak

Als je klant van ons wordt, rechtstreeks of via je adviseur of bemiddelaar, verwerken we jouw gegevens. Omdat de producten en diensten die BudgetBreak levert soms door wet- en regelgeving zijn gereguleerd, brengt dat met zich mee dat persoonsgegevens die BudgetBreak verzamelt en verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst ook worden gebruikt voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vanwege deze wettelijke verplichtingen verzamelt en verwerkt BudgetBreak dan ook aanvullende persoonsgegevens van jou. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • 2.1 Om je aanvraag te beoordelen, het financieel product of dienst af te sluiten en uit te voeren

Wat houdt dit doel in?
Producten en diensten kun je via het online aanvraagformulier op de website van BudgetBreak of via een bemiddelaar afsluiten. Wanneer wij je aanvraag ontvangen, verwerken wij jouw gegevens om het product of de dienst af te kunnen sluiten en te administreren.

Na ontvangst van je aanvraag, zullen we jouw aanvraag beoordelen. We doen dit op basis van de gegevens die je zelf of via je bemiddelaar aan ons hebt verstrekt. Als je aanvraag akkoord is, sturen we een bevestiging per e-mail. Je kunt altijd contact opnemen met ons als je niet tevreden bent met de uitkomst.

BudgetBreak informeert je over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van jouw contract. Je ontvangt informatie digitaal.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken gegevens zoals je naam, adresgegevens, land, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, e-mailadres, telefoonnummers, IBAN’s, gegevens van je identiteitsbewijs, in welk land je belastingplichtig bent, informatie over je financiële positie, relevante kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, betalings- en beleggingsgegevens, score over betrouwbaarheid, persoonsgegevens over de producten en correspondentie. Wij vragen alleen naar je gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag. In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij externe en interne registers en kunnen wij jouw persoonsgegevens vastleggen in deze registers die hierna onder 5.8 worden genoemd

 • 2.2 Om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en incasso’s te verwerken

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je een product of dienst van BudgetBreak afneemt waarvoor je moet betalen, sturen we je per e-mail of per post facturen voor de premie en/of kosten. Wanneer jouw premie en/of kosten op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat je de premie en/of kosten hebt betaald.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we onder andere je naw-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en bankrekeningnummer in onze klantenadministratie. Ook verwerken we voor dit doel je basispremie, eventuele premies voor aanvullende dekkingen, verloning van uitkeringen en premiekorting.

 • 2.3 Jouw Persoonlijke Bankomgeving

Wat houdt dit doel in?
Zodra je over een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord beschikt, krijg je (zodra dit gerealiseerd is) toegang tot je Persoonlijke omgeving. Als je inlogt op jouw Persoonlijke omgeving, heb je op één plek een overzicht van alle producten en diensten die je bij BudgetBreak hebt afgesloten. Ook kun je hier jouw gegevens beheren, zoals het verrichten van betalingen en inzicht krijgen in je financiële situatie.

Inloggen met een social media account
Wanneer je toegang aanvraagt tot je BudgetBreak account kun je – waar mogelijk – ervoor kiezen je social media accounts (Facebook, Google of LinkedIn) te koppelen aan je BudgetBreak account. Als je dit doet, kun je ook via social media inloggen op je BudgetBreak account. Je hebt dan niet je gebruikersnaam of wachtwoord van BudgetBreak nodig om in te loggen. We verwerken je gegevens in dit kader alleen zodat je kunt inloggen op je BudgetBreak account. Wanneer je het socialmediaplatform voor andere zaken gebruikt, verwijzen wij je voor informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van het betreffende socialmediaplatform.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij je inloggegevens van je BudgetBreak account (inlognaam en wachtwoord of social media-ID en persoonlijke pincode), de specificaties van de producten en diensten die je hebt afgenomen, eventuele wijzigingen die je in jouw gegevens doorvoert en andere gegevens die je ons in dit verband verstrekt. Als je aan je Persoonlijke omgeving zelf een profielfoto toevoegt slaan wij die op voor je persoonlijke gebruikservaring. Als je inlogt via jouw social-ID, ontvangt BudgetBreak ook je openbare profiel (onder meer ID, naam, gebruikersnaam en moment van de laatste update). Wij verwerken en gebruiken deze gegevens verder niet.

5.3 Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen je graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • 3.1 Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?
Je kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de BudgetBreak website, per e-mail, telefoon en chat) benaderen met vragen of klachten. Als je contact met ons opneemt, zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons ook benaderen via social media.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, je correspondentie met BudgetBreak over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

 • 3.2 Het opnemen van telefoongesprekken en chatgesprekken

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je contact hebt met ons, nemen we het telefoongesprek of de chat op. Dat doen we primair voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoon- en chatgesprekken heb je het recht om het opgenomen telefoon- of chatgesprek te beluisteren of een transcriptie daarvan te ontvangen. Indien je een inzageverzoek doet, worden de loggegevens standaard geleverd. De loggegevens laten de momenten zien wanneer je contact met ons hebt gehad. De techniek laat op dit moment nog niet toe dat de gesprekken standaard bij inzageverzoeken kunnen worden meegeleverd. Mocht je die alsnog op een andere manier willen ontvangen, dan kan je daarom nog specifiek verzoeken en zullen wij die aan je ter beschikking stellen. Omdat chats in de open webomgeving door ons niet aan een direct of indirect identificeerbare verzoeker kunnen worden verbonden, worden deze bij een standaard inzageverzoek niet meegeleverd.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij opnames van telefoon- en chatgesprekken met BudgetBreak.

5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

Wij sturen je graag digitale nieuwsbrieven, alerts, en aanbiedingen om je van dienst te kunnen zijn en je te helpen bij het maken van de juiste keuzes als je een product of dienst wilt afsluiten. Dat doen wij ook in het kader van gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te mogen verwerken (zie paragraaf 4). Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • 4.1 BudgetBreak kan je met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen
  Als je klant van ons bent, kunnen wij je via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen, alerts of informatie over de producten en diensten van BudgetBreak. Wij kunnen je ook met aanbiedingen benaderen op socialmediaplatforms zoals Facebook en Twitter. Je kunt je hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail en tijdens ons telefoongesprek met jou. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer. Ook niet op social media.

Wat houdt dit doel in?
We verwerken je contactgegevens om je onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen. Wil je deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we je in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en jouw contactgegevens (zoals je e-mailadres).

5.5 Communicatie via socialmedia

BudgetBreak is actief op socialmediaplatforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact opneemt met BudgetBreak, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • 5.1 Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden
  Je kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over je persoonlijke situatie. Als je BudgetBreak benadert via onze socialmediapagina’s, kan BudgetBreak de gegevens die je aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die je in jouw vraag aan ons met ons deelt.

Om te kunnen reageren op jouw berichten vragen we je jouw persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Zo kunnen wij controleren of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Als je gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij je e-mailen of bellen. Wij wijzen je erop dat er veiligere manieren zijn om met BudgetBreak te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

 • 5.2 Acties via social media
  Als je deelneemt aan acties op de socialmediapagina’s van BudgetBreak verwerken we jouw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Jouw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij jouw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten, vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.
 • 5.3 Online conversaties over BudgetBreak
  Het gebeurt weleens dat er over BudgetBreak wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in je mening over BudgetBreak. Op deze manier kunnen wij je in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat je een vraag hebt, gaan wij graag met je in gesprek.

5.6 Jouw keuze: gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

Wanneer je bij het bezoeken van onze website ervoor kiest cookies en pixels (verder ‘cookies’) te laten plaatsen, verwerken wij jouw gegevens om voor jou relevant te zijn door je informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij jouw interesses en voorkeuren.

Wat houdt dit doel in?
Wij willen zo relevant mogelijk voor je zijn en proberen de website aan te passen aan jouw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij bezoek van de website cookies te plaatsen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de manier waarop je de website gebruikt, naar welke inhoud je kijkt en gegevens die je achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat je bent ingelogd in de Persoonlijke omgeving combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van je bekend zijn. Wij analyseren jouw gegevens om op onze website en externe websites zoals socialmediaplatforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij jouw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in ons cookiebeleid. Je kunt altijd via cookie-instellingen in je internetbrowser jouw voorkeuren en instellingen wijzigen. Hoe? Dat staat ook in ons cookiebeleid.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij jouw loggegevens, gegevens die je achterlaat op de website, je klik- en surfgedrag, IP-adres en de gegevens die bekend zijn in je Persoonlijke omgeving, zoals je productbezit, adres, klantnummer en geboortedatum.

5.7 Trendanalyse

BudgetBreak doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij jouw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?
BudgetBreak voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij je ons voorafgaand toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op jou gericht zijn. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele manier tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken voor dit doel gegevens zoals productassortiment en saldogegevens. Voor dit doel gebruiken wij deze gegevens alleen op geaggregeerde basis.

5.8 Het raadplegen van gegevens in registers

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij jouw gegevens in interne en externe registers. Hiermee kunnen wij zien of iemand de afgelopen jaren fraudeerde, probeerde te frauderen, of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de financiële sector.

Externe Verwijzings Applicatie (EVA): EVA is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het toetsen op fraude, oplichting en witwaspraktijken is verplicht bij een kredietaanvraag.

Wereldwijde risicosanctielijsten. Hierop zijn o.a. gegevens opgenomen van (rechts)personen of landen waartegen (inter)nationale sancties zijn uitgevaardigd.

5.9 Specifieke informatie over Financiële Tips bij het Financieel Coaching Plan

Wij sturen je graag Financiële Tips als je gebruikmaakt van je Financieel Coaching Plan om je van dienst te kunnen zijn en je inzicht te geven in je financiële situatie. Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • 9.1 BudgetBreak kan je met Financiële Tips benaderen
  Als je gebruikmaakt van het Financieel Coaching Plan, kunnen wij je per e-mail benaderen met Financiële Tips. We kunnen je dan service verlenen zodat je inzicht hebt in je financiële situatie. Voor Financiële Tips over je Financieel Coaching Plan kun je je apart afmelden in je Persoonlijke omgeving.

Wat houdt dit doel in?
We verwerken je contactgegevens en de gegevens die je hebt ingevuld in je Financieel Coaching Plan om je Financiële Tips te sturen. Wij gebruiken de gegevens uit je Financieel Coaching Plan niet om te beoordelen of producten van BudgetBreak geschikt of passend zijn. Als je geen Financiële Tips meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven op de aangegeven manier.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we je in-/uitschrijving voor de Financiële Tips, je contactgegevens en de gegevens in je Financieel Coaching Plan en transactiegegevens.

 

6. Verstrekking van jouw gegevens aan derden

BudgetBreak schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft BudgetBreak de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

BudgetBreak kan jouw gegevens verstrekken aan zakelijke partners, zoals jouw bemiddelaar, die je adviseert of bemiddelt tussen jou en BudgetBreak.

De overheid

BudgetBreak deelt soms vanuit een wettelijke verplichting persoonsgegevens met overheidsorganisaties. Deze organisaties hebben je persoonsgegevens nodig voor hun taken, zoals voor je belastingaangifte en om witwassen of terrorisme te bestrijden. Veel van deze taken zijn vastgelegd in aparte wetten zoals de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme’ (Wwft).

Toezichthouders

Toezichthouders, zoals De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt mogen speciale onderzoeken doen bij financiële instellingen. Daartoe kunnen zij persoonsgegevens opvragen als zij informatie nodig hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Zakelijke dienstverleners

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan zakelijke dienstverleners, zoals notarissen, herverzekeraars, re-integratiebureaus, expertisebureaus en financiers. Wanneer je daarom vraagt zullen wij je persoonsgegevens ook delen met je advocaat of zaakwaarnemer.

Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, treffen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

7. Beveiliging en fraudebestrijding

BudgetBreak heeft passende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt BudgetBreak je gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

7.1 Beveiliging

BudgetBreak gaat zorgvuldig om met je gegevens. BudgetBreak heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren jou ook om zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je inlog- en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij jou je gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de socialmediapagina’s van BudgetBreak verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

7.2 Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wat houdt dit doel in?
We verwerken jouw gegevens voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, medewerkers en organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.

In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van je gegevens ook aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken gegevens zoals jouw contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.

 

8. Bewaartermijn

BudgetBreak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bewaar tegen verwerking

Via je Persoonlijke omgeving kun je op ieder moment zelf je persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wil je weten of alle gegevens die BudgetBreak van je heeft ook juist zijn? Dan kun je daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Je kunt ons hiertoe een verzoek toesturen via service@BudgetBreak.nl. BudgetBreak kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens de AVG.

Indien je een verzoek hebt voor:

Inzage in je persoonsgegevens

De meeste van je gegevens kun je zelf inzien via je Persoonlijke omgeving. Je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn klaarzetten in je Persoonlijke omgeving of – als je die niet hebt – je deze gegevens anders aanbieden.

Rectificatie van je persoonsgegevens

Je kunt ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan je persoonsgegevens.

Beperking van de werking van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens. Dit kun je aangeven via de consent manager binnen je Persoonlijke omgeving. Wil je geen mailing meer ontvangen? Dan kun je dat ook aangeven op de wijze zoals aangegeven in je laatst ontvangen bericht. Indien BudgetBreak je persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen wij het dergelijk verzoek niet honoreren.

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door BudgetBreak. Echter, je kunt niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag en moeten we dus verwerken.

Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling

Zodra BudgetBreak gebruik zal maken van geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van je persoonsgegevens waarin je persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit, kun je daartegen bezwaar maken. Indien je daartegen bezwaar maakt, nemen wij je verzoek binnen de wettelijk vastgestelde termijn in behandeling.

Overdracht van persoonsgegevens

Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.

Het wissen van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

9.1 Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je je vraag stellen door een e-mail te sturen naar de BudgetBreak Servicedesk via service@BudgetBreak.nl.

De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen BudgetBreak in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Indien je er met BudgetBreak niet uitkomt, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG