Energierekening gaat fors omhoog!

De gemiddelde energierekening stijgt vanaf 2019 veel harder dan verwacht. Volgens onze prijsvergelijker valt de rekening vanaf dat jaar ruim 150 euro hoger uit. 

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat huishoudens vanaf volgend jaar al zo’n 70 euro meer kwijt zijn aan energie. Daar komt nog meer bij door het gebruik van gas zwaarder te belasten en de belastingvermindering voor energie te verlagen.

energiekosten stijgen
energie besparen

Het zwaarder belasten van gas kost een gemiddeld huishouden (dat 1500 m3 gas en 3500 kWh stroom verbruikt) nog eens 24 euro extra. Daarnaast krijgt iedereen nu een tegemoetkoming van 373 euro via de belastingvermindering voor energie, maar die daalt met 62 euro naar 311 euro.

Ook is volstrekt onduidelijk hoe de nieuwe regering huiseigenaren gaat ondersteunen om energie te besparen. Huishoudens krijgen vanaf 2018 wel maandelijks een overzicht van hun energieverbruik. Dat nieuw verkregen inzicht (met tips om te besparen) moet ertoe leiden dat mensen zuiniger omgaan met stroom en gas.

 

Het gaat bij deze overzichten overigens alleen om huizen waarbij een slimme meter is geïnstalleerd. Een groep van 750.000 huishoudens krijgt daarnaast een app waarmee ze vrijwel continu hun energieverbruik kunnen volgen. Ook dat moet leiden tot besparingen. Als dat niet helpt, dan komen er dwingende maatregelen. Er komt dan een plicht voor elektriciteitsbedrijven om ervoor te zorgen dat die besparingen er komen.

energie besparen
zonnepanelen

Het vervangen van de regeling rond zonnepanelen is nog niet geregeld. Wel blijft het tarief waartegen stroom terug geleverd kan worden aan het net tot 2023 het zelfde. Dat is in de zogenaamde ‘salderingsregeling’ geregeld.

Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd hebt gekregen van het energiebedrijf. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u hebt terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen.